Sabtu, 7 Februari 2009

Project Based Learning - Hutan Paya Bakau


1.PENGENALAN:
Bumi adalah sebuah planet yang amat unik dalam cakerawala ini, bukan sahaja dari segi hidupannya bahkan cara hidupan itu berinteraksi dengan alam sekitarnya. Walaupun keadaan persekitarannya yang melampau, masih ada hidupan yang mampu beradaptasi dengan persekitarannya dari gurun yang panas hinggalah ke kutub yang terlampau sejuknya. Begitu jugalah hutan paya bakau yang hidup di keadaan berlumpur dan berair masin.
Hutan paya bakau boleh ditemui di sempadan antara laut dan daratan. Hutan ini merupakan sebahagian daripada hutan tropika. Ianya tumbuh dengan subur di kawasan tropika dan sub-tropika antara 30oU dan 30oS latitudnya. Dijumpai di seluruh benua kecuali Eropah, Artik dan Antartik tetapi kawasan yang paling kaya adalah di sekitar Asia iaitu dari India, Bangladesh hinggalah ke Asia Tenggara.
Di Semenanjung Malaysia seluas 106,104 ha hutan paya bakau boleh dijumpai tetapi hanya 1.8% sahaja yang masih kekal keasliannya. Dari jumlah itu sebahagian besarnya berada di Perak (43,506 ha), Johor (24,747 ha), Selangor (15,202 ha), Pahang (11,502 ha) dan Kedah (8,034 ha). Hutan ini adalah satu ekosistem yang unik dari segi flora dan faunanya serta amat penting kepada manusia.
2. 0BJEKTIF KAJIAN:

2.1 Objektif Am:
Mengenal pasti ekosistem paya bakau di Taman Negara Tanjung Piai, Pontian.

2.2 Objektif Khusus:
2.2.1 Menyenaraikan komponen-komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem hutan paya bakau Taman Negara Tanjung Piai.
2.2.2 Menghuraikan rantaian dan siratan makanan dalam ekosistem hutan paya bakau.
2.2.3 Menjelaskan kepentiangan ekosistem hutan paya bakau kepada alam semulajadi dan manusia.
2.2.4 Menilai ancaman dan masalah kepupusan hutan paya bakau.
2.2.5 Mencadangkan langkah-langkah mengatasinya.

3. LOKASI KAJIAN :
Kami telah melakukan kajian di Taman Negara Tanjung Piai Pontian.Taman negara yang terletak di penghujung tanah besar benua asia ini merupakan salah satu hutan paya bakau di Malaysia.
4. Kaedah kajian:
Kajian ini dilaksanakan melalui 2 kaedah iaitu:

4.1 Pemerhatian di Taman Negara Tanjung Piai dijalankan bagi mengkaji ekosistem dan
kepentingan hutan paya bakau.


4.2 Penerokaan dan bahan rujukan daripada pelbagai sumber seperti laman web,surat khabar dan buku rujukan.
5.Hasil kajian:
5.1 Pendahuluan:- Konsep dan pengezonan ekosistem hutan paya
bakau.

Ekosistem bakau adalah penting kerana bersifat dinamis yang sentiasa berubah-ubah dari semasa ke semasa dan dari musim ke musim.
Mengikut Hamilton dan Snedaker (1984)
“Ekosistem hutan bakau adalah komuniti yang hidup di kawasan antara pasang-surut laut dan tahan daripada air masin di zon pinggir pantai atau dikenali sebagai zon litoral.”
Komuniti utama bakau ialah keluarga Rhizophora (pokok bakau kurap dan bakau minyak), keluarga Avicennia (pokok api-api), keluarga Sonneratia (pokok perapat, gedahu dan berembang) dan juga Bruguiera (pokok berus, tumu dan mata buaya).
Bentukan bakau merupakan ekosistem yang menjangkau persekitaran di pinggir pantai yang terlindung dan menganjur jauh ke pedalaman di sepanjang muara sungai.Taburan dan jenis pokok bakau yang hidup di zon litoral adalah tidak seragam

5.2 Komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem hutan paya bakau.

5.2.1 KOMPONEN BIOTIK:
· Selain tiga jenis pokok bakau yang utama yang mendominasi komponen biotik dalam ekosistem hutan bakau terdapat juga hidupan-hidupan lain yang menghuninya.
· Antara jenis komponen biotik ialah ketam bakau,siput Belitung,kepah tiram,ikan belacak dan lain-lain haiwan kurstasea,moluska serta serangga.

5.2.2 KOMPONEN ABIOTIK:
· Komponen bukan hidupan meliputi air payau udara(oksigen), tanah seperti lumpur , selut dan pasir yang terhasil dari mendapan oleh ombak dan sungai.
· Zon hutan bakau dianggap sebagai “zon makanan” bago kepelbagaian spesis dan ia amat kaya dengan bahan nutrient yang datangnya dari sumber sungai dan laut.

5.3 Rantaian dan siratan makanan dalam ekosistem hutan paya bakau

Ekosistem hutan paya bakau mempunyai rantaian dan siratan makanannya yang tersendiri. Ia melibatkan tumbuhan di daratan dan juga organisma yang hidup di dalam air dan daratan (dua alam).

Pokok bakau merupakan pengeluar makanan utama dalam ekosistem hutan paya bakau. Pokok bakau membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis setelah mendapat tenaga daripa matahari. Daun, bunga dan buah pokok bakau menjadi sumber makanan kepada organisma herbivor di daratan seperti ulat, serangga, burung dan haiwan primat seperti monyet dan lutong cikong.
Namun begitu rantaian makanan ini tidak berterusan di daratan, ia akan diteruskan pula oleh hidupan dua alam di daratan yang menghuni hutan paya ini. Hidupan dua alam ini mendapat sumber makanan daripada dedaun dan buah pokok bakau yang gugur dan jatuh ke tanah. Selain itu juga ia datang daripada najis haiwan-haiwan primat.
Apabila serasah daun bakau ini jatuh ke dalam air maka ia akan diuraikan oleh mikrorganisma seperti bakteria dan fungi untuk menjadi nutrien.
Nutrien-nutrien tersebut menjadi sumber makanan pengguna primer dalam ekosistem seperti ketam,cacing dan udang. Seterusnya pengguna-pengguna primer ini akan menjadi sumber makanan kepada pengguna-pengguna sekunder yang lain yang lebih besar seperti ikan.
Selain itu ikan-ikan yang besar dan juga pengguna-pengguna primer boleh menjadi sumber makanan kepada pengguna-pengguna tertier yang bertindak sebagai karnivor di dalam ekosistem bakau seperti memerang, biawak dan ular. Akhirnya hasil-hasil perkumuhan pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier akan diuraikan pula oleh mirorganisma yang lain untuk menjadi bahan nutrien yang baru.
Oleh sebab itu bahan nutrien dalam ekosistem bakau sentiasa berkitar dan berterusan. Selain daripada hidupan di atas, zooplankton juga memainkan peranan yang penting dalam rantaian makanan ekosistem bakau ini. Ia menjadi perhubungan antara pengeluaran primer dengan pengeluaran tertier. Zooplankton menjadi makanan larva.

5.4 Kepentingan ekosistem hutan paya bakau

5.4.1 Menstabilkan muara sungai dan pesisir pantai.

Pokok-pokok bakau yang berakar ceracak dan tumbuh dengan padat dapat mengurangkan pengaliran sadimen (bahan enapan) dari kawasan muara dan pantai.Ini seterusnya berupaya untuk mengekalkan ekosistem muara sungai dalam jangka masa yang panjang.

5.4.2 Zon penampan semula jadi untuk mengurangkan atau mencegah
hakisan pantai oleh ombak,angin dan arus.

Kanopinya yang tebal dan padat dan sistem akar yang timbul di permukaan menjadi penampan semula jadi yang paling baik untuk mengurangkan kuasa hakisan oleh ombak pasang dan surut.

5.4.3 Penampisan bahan pencemar.

Hutan paya bakau berupaya menyerap bahan pencemar seperti sebatian nitrogen dan sebatian fosforus.Ini mengurangkan pembiakan alga dan bakteria E.Coli seterusnya menambahkan kandugan oksigen terlarut(DO) didalam air yang menjadi sumber pernafasan utama hidupan didalam air dalam ekosistem ini.

5.4.4 Menjadi habitat pelbagai jenis habitat air dan daratan.

Fungsi hutan bakau menjadi sebagai tempat perlindungan dan pembiakan pelbagai jenis udang,ketam,kepah,tiram,ikan,biawak,kera dan sebagainya.Ada bukti yang menunjukkan bahawa hutan paya bakau ini menjadi habitat kekal bagi spesis-spesis tertentu yang meneruskan kitar hidupnya di kawasan ekosistem tersebut tanpa berpindah ke tempat lain.Ini kerana hutan paya bakau membekalkan sumber makanan yang banyak.

5.4.5 Mengekalkan keseimbangan oksigen dengan karbon dioksida
setempat.

Tumbuhan bakau yang menghijau menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen menerusi proses fotosintesisnya. Dengan itu pokok bakau sebenarnya bertindak sebagai pembekal oksigen utama untuk hidupan di dalamnya.

5.4.6 Kepentingan ekosistem bakau kepada manusia:
a) Sumber kayu arang dan kayu api seperti pokok bakau minyak dan bakau kurap.
b) Bahan binaan seperti pancang kayu dan cerucuk dalam pembinaan benteng dan jambatan,membuat dermaga dan tiang rumah khususnya dikawasan pantai.ini kerana sifat pokok bakau yang keras dan tahan air masin.
c) Sumber perubatan seperti ubat sakit kerongkong dari bakau minyak dan ubat tahan muntah dari bakau perepat.
d) Sumber makanan yang menghasilkan pendapatan tambahan kepada nelayan pantai dari tangkapan pelbagai jenis ikan,ketam nipah, kerang dan sebagainya.
e) Pada masa kini ekosistem hutan bakau telah diubah menjadi kolam-kolam ternakan akuakultur seperti ternakan ikan kerapu dan udang harimau.
f) Hutan bakau dikekalkan dalam keadaan semulajadi sebagai tarikan pelancong dengan mewartakannya sebagai Taman Negara.Oleh sebab itu ekosistem bakau berfungsi sebagai “ekopelancongan” dan khazanah semulajadi utama negara.


5.4 Masalah ancaman kepupusan hutan paya bakau:

Ø Hakisan
· Hakisan berlaku biasanya berpunca daripada ombak kuat.
· Hakisan juga akan merencatkan pertumbyhan bakau dan mungkin akan menyebabakan kepupusan.
· Hakisan ini akan memendakkan laut dan flora dan fauna yang sedia ada juga turut terjejas.

Ø Tumpahan Minyak
· Hal ini akan menyebabakan hidupan alam air akan mengalami ancaman untuk terus hidup dan membiak dalam habitatnya.
· Kepupusan hutan bakau mungkin akan terjadi kerana tumpahan minyak akan menyebabakan akar bakau tidak dapat bernafas dan pokok bakau akan mati.
· Tumbuhan bakau tidak dapat melancarkan pertumbuhan benihnya yang tersebar secara semulajadi melalui air.

Ø Sampah Sarap
· Sampah sarap yang terbina daripada aktiviti tidak bermoral sama ada daripada penduduk setempat atau daripada orang awam akan membuat persekitaran bakau terjejas.
· Ini akan menyebabkan habitat hidupan air yang kecil seperti belacak dan ketam kebab akan musnah.

6. Cadangan Langkah Mengekalkan Hutan Paya Bakau

Ø Membina benting pemecah ombak untuk menghalang tanah daripada terhakis.
Ø Menyediakan lebih banyak tong sampah di sekitar kawasan untuk memudahkan para pengunjung membuang sampah supaya tidak berlaku pembuangan sampah merata-rata.Hal ini sekali gus dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.
Ø Pihak-pihak yang berkenaan seperti NGO boleh mengadakan kempen-kempen penanaman semula pokok bakau secara besar-besaran.Membina pelampung untuk menghalang minyak daripada masuk ke kawasan pokok bakau.

7. Rumusan:

Secara kesimpulannya dapatlah dirumuskan bahawa, Hutan Paya Bakau amat penting dalam ekosistem kita. Kepentingannya bukan hanya kepada alam sekitar fizikal, malah memberi pelbagai faedah kepada manusia dari segi ekonomi dan sosial.

Namun begitu, Hutan Paya Bakau sedang diancam kemusnahan dan kepupusan. Ancaman itu datangnya daripada kejadian semulajadi dan diburukkan lagi oleh pelbagai aktiviti manusia.

Justeru pelbagai langkah perlu diambil untuk memelihara dan memulihara Hutan Paya Bakau agar ia terus memberi manfaat terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia.
Adalah diharapkan bahawa Hutan Paya Bakau akan terus stabil tanpa sebarang gangguan, dan diberi perhatian oleh setiap individu demi generasi akan datang.

8. Sumber Rujukan

8.1 Rusly Musa dan Nurashikin Abdullah,
Geografi Alam Sekitar Fizikal STPM, Longman, Petaling
Jaya, 2007.
8.2 http://www.gecnet.info/index.cfm?&menuid=54
8.3 http://Members.tripod.com/~zulkanain_zakaria/bakau .htm.
8.4 http://www.similiarbase.com/hutan .htm
8.5 Berita Harian, 5 Mei 2008. Muka surat
8.6 Galeri Taman Negara Tanjung Piai Pontian, 14 Julai 2008

DI SEDIAKAN OLEH:
1.MOHD NOOR KHAYRIEL BIN ABU AMIN
2.MUHAMMAD SYAHIR BIN MOHD NASIR
3.MUHAMMAD ZUELFAKRY BIN RIPIN
4.NORAINI BINTI HOOD
5.NUR DAMAIYANTI BINTI ABDUL KADIR
Tingkatan 6 Bawah Dahlia 2008.

1 ulasan: